Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Halinów  sprawdź informacje Na Mapie gminy Halinów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Halinów.

Mapa Geoportal Halinów

Dane urzędu

Urząd Miejski w Halinowieul. Spółdzielcza 1Halinów, 05-074

Tel: 22 7836020

Fax: 22 7836107

E-mail: halinow@halinow.pl

Powiat: miński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Halinów: 1412073

Witryna: www.halinow.pl

Władze lokalne: Burmistrz Adam Ciszkowskihalinow@halinow.pl

Gmina Halinów w liczbach

Powierzchnia gminy Halinów*

63 km2

2040 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Halinów*

16 438 mieszkańców

462 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Halinów*

261 mieszkańców na km2

354 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Halinów

Geoportal Halinów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Halinów

Jak powstał Geoportal gminy Halinów?

Geoportal Halinów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Halinów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Halinów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Halinów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Halinów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Halinów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Halinów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Halinów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Halinów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Halinowa.
Informacje na Geoportalu Halinów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Halinów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Halinów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Halinów;
 • Rejestr MPZP Halinów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Halinów;
 • Mapa Topograficzna gminy Halinów;
 • Mapa Solarna gminy Halinów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Halinów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Halinów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Halinów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Halinów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Halinów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Halinowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Halinowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Halinów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Halinów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Halinów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Halinowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Halinowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Halinów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Halinów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Halinowie.

  Geoportal gminy Halinów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Halinów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Halinowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Halinów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Halinowie.

  W Geoportalu Halinów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Halinów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Halinowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Halinów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Halinów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Halinów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Halinów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Halinów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Halinów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Halinów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Halinów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Halinowie. W Geoportalu gminy Halinów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Halinowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Halinów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Halinów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Halinów dla mieszkańców

Geoportal Halinów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Halinów. Na mapie Halinowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Halinów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Halinów. Korzystając z map Geoportalu gminy Halinów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Halinów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Halinów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Halinów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu